FireSmart Bio-P/Poż
Impregnat bio- i ogniochronny. Inteligentna formuła żelu
System ochrony drewna, gontów drewnianych i murów
Bezpieczeństwo i zdrowie
FireSmart® Bio P/Poż. jest zgodny z Dyrektywą Unii europejskiej 67/548/EWG
oraz późniejszymi zmianami (2004/73/WE)
– nie podlega klasyfikacji jako produkt niebezpieczny oznaczony literą

Produkt uzyskał pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym 3181/07
oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0933/01/2006

Bezpieczny preparat
wyprodukowany na bazie składników,
spośród których żaden nie został
zakwalifikowany jako rakotwórczy
czy mutagenny.

Nie stwarza zagrożenia utraty
zdrowia przez mieszkańców domu
- do zamieszkania bezpośrednio po użyciu.

Bez zapachu, nie pyli, nie kurzy.

Standaryzacja

Produkt posiada:

  • Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie AT ITB 15-7414
  • Certyfikat Zgodności Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie ITB 1613/W
  • Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym 3181/07
  • Atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0933/01/2006

Raporty badawcze z impregnacji drewna środkiem FireSmart® Bio P/Poż.
NS - 570/P/06 pkt 2 AT – badanie skuteczności zabezpieczenia drewna przed grzybami pleśniowymi. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa, marzec 2007.
NS - 570/P/06 pkt 3.2 AT – badanie skuteczności zabezpieczenia drewna przed podstawczakami. Instytut Techniki Budowlanej Warszawa, październik 2007. 
ZOD - BK - 01/11/2007 – badanie działania zabezpieczającego środka ochrony drewna przeciwko larwom Hylotrupes bajulus SGGW, Wydział Technologii Drewna,
Warszawa, listopad 2007.

Klasyfikacja w zakresie reakcji drewna na ogień
NP - 1018.1/06/BP – raporty badań LP - 1018/23 - 39/06, LP - 1018/34 - 31/06.
Instytut Techniki Budowlanej Zakład Badań Ogniowych. Warszawa, 2007.

Serwis wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.Polityka cookies » X